Wist jij dat er onderzoek werd gedaan naar werkgeluk? En wat werkgeluk bepaalt? M.a.w. wat maakt nu juist dat jij al dan niet gelukkig bent op je werk? Belangrijk onderzoek als je het mij vraagt aangezien werkgeluk mee je levensgeluk bepaalt!

Dokter Martin Seligman, een van de grondleggers van de Positieve Psychologie onderscheidt 5 geluksfactoren:

Geluksfactor #1 | Relaties

Een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk is het vermogen om goede relaties op het werk te kunnen aangaan en te kunnen onderhouden. Iedereen heeft behoefte aan respectvolle en fijne contacten met de mensen waarmee we samenwerken.
Positieve relaties – ook op het werk – worden gekenmerkt door emotionele draagkracht, veerkracht en openheid. Er voor elkaar zijn, openheid en eerlijkheid. Als (werk-)relaties hieraan voldoen, voelen medewerkers zich vitaler, meer gewaardeerd en zijn ze meer geneigd om elkaar te helpen.

Geluksfactor #2 | Uitdaging


Uitgedaagd worden en de vrijheid krijgen om te experimenteren speelt ook een rol in het al dan niet ervaren van werkgeluk.
Mensen die veel uitdaging op het werk ervaren, zien hun werk als een plek om de eigen kennis en kunde te versterken en avonturen aan te gaan. Ze zullen effectiever en creatiever aan de slag gaan. Let op, de taken mogen ook weer niet té uitdagend zijn. Bij te uitdagende opdrachten kunnen we onzeker worden en dat levert dan weer stress op. Stress staat werkgeluk in de weg.  

Geluksfactor #3 | Betekenis

Het gevoel dat je werk een duidelijk doel dient waarbij jij je betrokken voelt is ook van belang.
Werk wordt jammer genoeg nog te vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Werk dat echter als betekenisvol wordt ervaren, zal bijdragen aan positieve gevoelens zoals zelfvertrouwen, optimisme, hoop en een algemeen gevoel van welzijn. Werknemers die hun werk als betekenisvol ervaren, zijn ook minder vaak afwezig, hebben minder kans op een burn-out en besteden meer tijd aan hun baan buiten de contracturen.


Geluksfactor #4 | Positieve emoties

Positieve emoties zijn bijvoorbeeld tevredenheid, plezier, hoop en nieuwsgierigheid. Mensen die veel positieve emoties hebben, maken gemakkelijker contact, zijn creatiever, kunnen beter met negatieve emoties omgaan, staan meer open voor nieuwe informatie en presteren beter.


Geluksfactor #5 | Flow

Met flow wordt een staat van optimale aanwezigheid en totale concentratie bedoeld. Veel mensen ervaren deze toestand als erg fijn en daarmee is het een belangrijke factor voor werkgeluk.

Er zijn 3 dingen die mensen helpen om ‘in de flow’ te komen: intrinsieke motivatie, plezier en uitdaging. Ook de werkomstandigheden hebben een grote invloed. Denk bijvoorbeeld aan comfort of werkuren. Werknemers die regelmatig in een staat van flow verkeren, zijn meer gemotiveerd, presteren beter en maken makkelijker contact.


Hoe staat het nu eigenlijk met jouw werkgeluk? Zit jij nog op de juiste plek? Heb jij er al eens over nagedacht?

Ik geef je alvast wat vragen mee die je voor jezelf kan beantwoorden en doe dit aan de hand van jouw huidige werksituatie:

????Waarom doe ik wat ik doe?
????Waar ben ik echt goed in (op werkgebied)?
????Doe ik ook iets met dat waar ik goed in ben?
????Welke waarde voeg ik toe in mijn job?
????Waar zou ik het liefst waarde willen toevoegen?
????Voor wie?
????Waar word ik nu echt blij van in mijn werk?
????Wat zou ik het liefste niet meer doen?
????Hoe kom ik het beste tot mijn recht in mijn werk?
????Waar kom ik het beste tot mijn recht?
????Wat maakt mij uniek?
????Wat gaat mij moeiteloos af?
????Welk probleem los ik op met mijn werk?
????In welke omgeving zou ik graag werken?
????Hoe werk ik het prettigst?
????Met wie werk ik het liefste samen?
????Wat zijn voor mij fijne werktijden?
????Hoe ziet mijn werkomgeving eruit?


Als je deze vragen hebt beantwoord, bekijk ze dan nu nog een keer maar dan vanuit jouw GEWENSTE situatie. Ga er vanuit dat alles mogelijk is en dat er geen belemmeringen bestaan.

Leg nu de antwoorden vanuit de twee situaties naast elkaar. Merk de verschillen op. Als je nu een top 5 maakt van de belangrijkste verschillen dan zal duidelijk worden wat jouw werkgeluk in de weg staat.


Eens je die top 5 voor je hebt liggen, is het tijd om actie te ondernemen om jouw situatie te veranderen en werkgeluk te gaan manifesteren. Hou het niet bij vaststellen alleen, stel jezelf de vraag welke kleine stap je vandaag al kan zetten om dichter bij jouw gewenste werksituatie te komen.


Veel succes!