Een van de dingen waarvan ik merk dat mijn studenten mee worstelen is hun prijszetting. 

Wat mag of kan ik vragen voor de diensten die ik ga leveren?”

Je wil door een te laag uurtarief niet de perceptie geven dat je geen kwaliteit biedt, aan de andere kant wil je de klant niet afschrikken door een te hoog uurtarief aan te rekenen….

Moeilijk moeilijk moeilijk…

Wel, nee hoor. Het is in feite niet zo heel moeilijk. Lees maar even mee hoe je vrij simpel je uurtarief bepaalt in 3 stappen.

  1. Bereken het minimumloon dat je maandelijks nodig hebt.

Het minimumloon berekenen dat je nodig hebt per maand doe je door een overzicht te maken van de kosten die je maandelijks hebt. Zowel professioneel als privé. In het geval van een virtueel assistent die vooral van thuis werkt, denken we dan aan de inrichting van de werkruimte, internet, elektriciteit, een degelijke computer, kosten van programma’s waarmee je werkt etc. Privé-kosten gaan dan over de kosten van woning, eten, kinderopvang etc. 

Je kan deze kosten nog opdelen in vaste kosten en variabele kosten. Een vaste kost is maandelijks weerkerende kost zoals huishuur, lopende abonnementen etc. Een variabele kost is een kost die niet elke maand voorkomt en die per maand varieert zoals kost van voeding of vervoerskosten. De vaste kosten zijn meestal duidelijk maar van de variabele kosten maak je een schatting. 

  1. Bereken netto en bruto.

Nadat je een overzicht hebt gemaakt van je kosten ga je voor jezelf bepalen hoeveel jij op jaarbasis netto wil verdienen.

Bv. een netto maandloon van 2000 euro per maand betekent een netto jaarloon van 24.000 euro.

Tel hier nu de kosten bij die je in stap 1 berekende. Laten we hiervoor 20.000 euro nemen.

24.000 + 20.000 = 44.000 euro. –> dit is netto.

Als zelfstandig VA betaal je je eigen sociale bijdrage dus dit wil zeggen dat na belastingaftrek en betaling van sociale bijdrage er nog ongeveer 50% van je inkomsten overblijft. 

Om je brutoloon te berekenen ga je dus je nettojaarloon + je jaarlijkse kosten verdubbelen. 

In ons voorbeeld dus 44.000 X 2 = 88.000 euro –> dit is bruto.

  1. Bereken je uurloon.

Om van het brutojaarloon naar je uurtarief te gaan, ga je een schatting moeten doen van het aantal dagen per jaar je gaat werken. Hierbij hou je rekening met (een schatting van) je vakantie-en ziektedagen want die zijn bij een zelfstandige niet betaald. 

Een normaal werkjaar telt ongeveer 260 dagen. Trek daar je vakantiedagen van af (bv 30 ) en je ziektedagen (bv 10) dan komen we op 220 werkdagen per jaar. 

Als je nu je brutoloon deelt door het aantal dagen dat je wil werken kom je uit op het bedrag dat je per dag zou moeten vragen. 

In ons voorbeeld: 88.000 / 220 = 400 euro

Als jij 8u per dag wil werken dan deel je nu je dagprijs door 8 waardoor je op je uurtarief komt. 

400 euro per dag / 8u : 50 euro per uur.

50 euro is een mooi gemiddeld uurtarief voor een Virtueel assistent. 

Natuurlijk zijn er nog een aantal factoren die je prijs kunnen beïnvloeden zoals je expertise, ervaring, de concurrentie en het soort opdracht. 

Maar daarover in een volgende blog meer!

Stay tuned!